Välkommen till Blå Grodan en förskola i Traneberg

 På upptäcksfärd i skogen

På upptäcksfärd i skogen

Blå Grodan är en liten familjär förskola med ett tjugotal barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi finns i natursköna Johannelund i Bromma med kolonilotter, ängar, skog och vatten runt knuten. Förskolan ligger nära Traneberg, Minneberg, Ulvsunda, Johannesfred och Stora Mossen.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, där föräldrarna i stor utsträckning kan påverka och bidra till verksamheten. Blå Grodans små barngrupper gör det möjligt att se det enskilda barnets behov och utveckling. Vi arbetar för att skapa en trygg men kreativ och stimulerande miljö och att ha roligt tillsammans. Naturen som omger förskolan är en självklar del i den dagliga verksamheten.

God mat är högt prioriterat på Blå Grodan. Den lagas av till största delen ekologiska råvaror på plats av vår professionella kock. Vi köper ekologiskt kött direkt från Visthusboden i Stora Skedvi i Dalarna.

Förskolorna följer Stockholm stads ramtider för öppethållande: 06.30-18.30. De faktiska öppettiderna på förskolan Blå Grodan regleras av barnens vistelsetider.

Första etappen av renovering av lekgården är klar och andra etappen är påbörjad och väntas klar hösten/vintern 2017. Den kommer också i fortsättningen att vara till stor del naturtomt, men med större öppna ytor och bättre utrustning. Den nya gården är ritad specifikt för Blå Grodan av
Mana Trio Flingdal Arkitekt SIR/MSA och Mojdeh Hassani Industridesigner och utgår från teman som
Teater och Resor.

18767399_1493157837371163_1673425088764732464_n.jpg