30.png

Vår förskolechef Heléne Linderborg kan nås på helene@blagrodan.se

Kontakta gärna föräldrarna i styrelsen på adressen styrelse@blagrodan.se eller ring till Jonna Wall Grapensparr (styrelseordförande) 073-780 97 97

 

Missionsvägen 14
167 33 Bromma
Tel: 070 3397872 alt.076 0238623

 

Klagomålsformulär

Namn (frivilligt)
Namn (frivilligt)