Vanliga frågor

 
 

Vad innebär föräldrakooperativ?
– Att alla föräldrar som har barn på Blå Grodan är medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan. Föräldrarna på Blå Grodan är huvudman i form av en styrelse med sex medlemmar.

Varför välja föräldrakooperativ?
– Du får stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Genom att träffas och ta hand om förskolan tillsammans lär vi också känna varandra och barnen lär känna sina kompisars föräldrar. Det blir tryggt och trevligt helt enkelt.

Vad har ni för öppettider?
– Förskolan följer Stockholm stads ramtider för öppethållande: 06.30-18.30. De faktiska öppettiderna på förskolan Blå Grodan regleras av barnens vistelsetider. Här finns vårt beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav.

Vad gäller för att få plats på Blå Grodan?
– Här finns regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad som Blå Grodan omfattas av. Läs mer om att ställa sig i kö på Stockholm stads hemsida, e-tjänsten Min Barnomsorg.

Hur ofta måste man städa?
– Vanligtvis städar varje familj en vecka per termin uppdelat på två veckor: måndag till onsdag och fredag till söndag, samt en halv vecka under sommaren. Räkna med som mest 10 tillfällen (dagar) per termin.

Är föräldrarna personaljour?
– Nej. Som förälder på Blå Grodan behöver du inte hoppa in som personal. Föräldrar hjälper endast till om man vill och kan vid exempelvis utflykter.

Måste man sitta i styrelsen?
– Ja. En förälder/vårdnadshavare per familj måste sitta i styrelsen.

Hur länge sitter man i styrelsen?
– Varje tillfälle är två år.

Vilken roll har styrelsen?
– Styrelsen är huvudman, alltså arbetsgivare och huvudansvarig för verksamheten. I styrelsen sitter Ordförande, Sekreterare, Personalansvarig, Ekonomiansvarig, Marknadsföringsansvarig och Suppleant. Styrelsen jobbar i nära samarbete med förskolechef.

Hur många barn går på Blå Grodan?
– 25 barn uppdelat på två grupper.

Vad får barnen för mat?
– Vi har en egen kock på förskolan som lagar ekologisk mat. Vi köper ekologiskt kött direkt från Visthusboden i Stora Skedvi i Dalarna.

Vad är Blå Grodans vision?
– Personal och föräldrar har tillsammans arbetat fram en vision för Blå Grodan. Den finns att läsa här.

Hur mycket jobb måste man lägga ner som förälder på Blå Grodan?
– Förutom att städa några gånger per termin och styrelsemöten under en två-årsperiod, har vi en fixardag en gång per termin då vi städar och rustar upp förskolan tillsammans. På vårens fixardag brukar vi ha årsstämma. Då får vi tillfälle att umgås allihopa!

– När man inte sitter med i styrelsen är en förälder per familj med i antingen vår fixargrupp, evenemangsgrupp eller datorgrupp som hjälper till med praktiska saker inom respektive område, vid behov.