Vad innebär föräldrakooperativ?

Fruktstund vid den närliggande badplatsen i Minneberg

Fruktstund vid den närliggande badplatsen i Minneberg

Alla föräldrar som har barn på Blå Grodan är medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan. Det innebär att föräldrarna, genom en vald styrelse, fungerar som arbetsgivare till förskolans anställda. Alla familjer förväntas ingå i styrelsen vid minst ett tillfälle under barnets tid på förskolan. Styrelsemedlemmar sitter i styrelsen under en två-årsperiod vid varje tillfälle.

Föräldraengagemang och inflytande
Föräldrarna deltar aktivt i föreningen genom att bidra till förskoleverksamheten på olika sätt. Enligt ett rullande schema sköter föräldrarna städning av lokaler och varje termin anordnas fixardagar där alla hjälper till att förbättra och rusta upp förskolans inom- och/eller utomhusmiljö. På Blå Grodan har inte föräldrarna jour som personal.

Föräldrarna har möjlighet att gå in i verksamheten och stötta när det behövs fler vuxna, som när man åker på utflykt eller på teaterbesök. Att ha sitt barn på föräldrakooperativet Blå Grodan innebär ett något större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en vanlig förskola. Samtidigt ger detta engagemang mycket tillbaka genom att du får stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. Dessutom blir Blå Grodan inte bara barnets värld utan hela familjens. Genom att arbeta och ha roligt tillsammans lär vi föräldrar känna varandra och alla barnen. Barnen blir i sin tur tryggare genom att lära känna sina kompisars föräldrar.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om hur föräldrakooperativet fungerar har vi samlat vanliga frågor här. Du är också välkommen att kontakta vår styrelseordförande eller Blå Grodans förskolechef. Kontaktuppgifter hittar du här!